Ki ốt bốc cháy trong đêm, 1 người chết, 3 người bỏng nặng

Ki ốt bốc cháy trong đêm, 1 người chết, 3 người bỏng nặng

Ki ốt bốc cháy trong đêm, 1 người chết, 3 người bỏng nặng

52 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Hotline: 0902 868 114
Mạng xã hội:
Facebook chat